วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  นอนแล้วสูง
การนอนช่วยให้เราสูงขึ้นได้ เพราะเมื่อเรายืนหรือนั่ง แผ่นกระดูกอ่อนที่กระดูกสันหลังจะถูกแรงดึงดูดของโลกกดลง การนอนช่วยให้แรงกดนี้หายไป แผ่นกระดูกอ่อนที่ถูกกดก็จะพองตัว ทำให้เราสูงขึ้นได้อีก 8 มิลลิเมตร แต่เมื่อตื่นมาเราก็จะสูงเท่าเดิม

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ท้องฟ้า ทะเล ภูเขา หาดทราย ดวงดาว พระอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดิน น้ำ ลม ไฟ ร่างกาย น้ำค้าง หมอก ควัน สรรพสัตว์ ต้นหญ้า ต้นพืช เหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาไม่ได้ปรุงแต่งหากแต่สวยงามมาแล้วในแบบที่เป็น ไม่เหมือนสิ่งที่ถูกปรุงแต่งจากการกระทำของมนุษย์ที่ทำให้เกิดการสูญเสีย เช่น การสร้างที่อยู่อาศัย ซึ่งต้องตัดไม้ทำลายป่าเป็นการทำให้ทรัพยาธรรมชาติหมดไป การเผาไหม้ทำให้อากาศเป็นพิษ